Naziv projekta: „Tko se boji godina još?“

Šifra poziva: UP.04.2.1.09.0091

Projektom „Tko se boji godina još?“ jača se sposobnost organizacija civilnog društva za unapređenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika.

Ciljevi projekta

Projekt „Tko se boji godina još?“ ima dva cilja:

  1. jačanje kapaciteta neprofitnih udruga Matice umirovljenika Trnje – Zagreb i Centra za kvalitetu života „Forum 50+“ za provođenje inovativnih programa aktivnog starenja u suradnji s Ustanovom za obrazovanje odraslih „Praxis – učilište za praktična znanja“ u području nutricionizma, muzikoterapije te terapije plesom i pokretom;
  2. jačanje kapaciteta neprofitnih udruga Matice umirovljenika Trnje – Zagreb i Centra za kvalitetu života „Forum 50+“ za razvoj socijalnih inovacija namijenjenih povećanju kvalitete života i socijalne uključenosti umirovljenika u području prevencije i zaštite od zlostavljanja osoba starije životne dobi.

Ujedno će se potaknuti međugeneracijska suradnja te istražiti utjecaj muzikoterapije na bolesti demencije i Alzheimera.

Aktivnosti

U dvije godine projekta provest će se kroz programe aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika 320 aktivnosti u koje će biti uključeno 250 umirovljenika.

Aktivnosti koje će se provoditi odnosit će se na očuvanje zdravlja i prevenciju bolesti, poticanje tjelesne i psihičke aktivnosti, na sprečavanje usamljenosti te će se kroz te aktivnosti poticati uključivanje umirovljenika u život zajednice, cjeloživotno učenje i stjecanje novih znanja i vještina.

Provest će se jedno znanstveno istraživanje o utjecaju komunikacije u prevenciji nasilja te učinkovitog rješavanja potencijalnih sukoba, a kako bi umirovljenici mogli sami spriječiti i prevenirati nasilje.

Promovirat će se zdrava prehrana kojom se preveniraju ili ublažavaju posljedice bolesti kod starijih osoba. Ujedno će se postići kvaliteta aktivnog starenja kroz organizaciju izleta koji potiču druženje ali i promoviraju važnost socijalizacije i boravka u prirodi.

Uspostavit će se suradnja sa srednjom školom kako bi se poticala razmjena znanja, međusobno uvažavanje mladih i starijih kroz program zajedničkih aktivnosti u području ekonomije i informatičkih vještina radi poticanja cjeloživotnog učenja i stjecanja novih znanja i vještina.

Provest će se jedno stručno istraživanje o utjecaju muzikoterapije i plesa i pokreta na demenciju i Alzheimer, radi očuvanja zdravlja i prevencije bolesti, čime će se povećati kvaliteta života umirovljenika i njihovih obitelji.

Projekt „Tko se boji godina još?“ financira se sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.702.400,00 HRK, a s provedbom je započeo 15. listopada 2020. i trajati će do 15. listopada 2022. godine.

Kontakt osoba (voditeljica projekta): Nada Matić

 Email: infomaticaumirovljenikatrnje@gmail.com

 

Poveznica: Europski strukturni i investicijski fondoviEuropski socijalni fond

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Matice umirovljenika Trnje – Zagreb.

X