TKO SE BOJI GODINA JOŠ

Projektom „Tko se boji godina još?“ povećat će se kvaliteta i opseg usluga  za umirovljenike te se bolje organizirati rad Matice umirovljenika Trnje – Zagreb.

Glavni ciljevi projekta su: jačanje kapaciteta Matice umirovljenika Trnje – Zagreb i Centra za kvalitetu života „Forum 50+“ za provođenje inovativnih programa aktivnog starenja, u suradnji s Ustanovom za obrazovanje odraslih „Praxis – učilište za praktična znanja“,  u području nutricionizma, muzikoterapije, terapije plesom i pokretom te jačanje kapaciteta Matice umirovljenika Trnje – Zagreb i Centra za kvalitetu života „Forum 50+“ za razvoj socijalnih inovacija namijenjenih povećanju kvalitete života i socijalne uključenosti umirovljenika u području prevencije i zaštite od zlostavljanja osoba starije životne dobi.

Nositelj projekta je Matica umirovljenika Trnje – Zagreb u partnerstvu sa Centrom za kvalitetu života „Forum 50+“ iz Velike Gorice i Ustanovom za obrazovanje odraslih „Praxis – učilište za praktična znanja“ iz Karlovca.

Projekt „Tko se boji godina još?“ financira se sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.702.400,00 HRK, a s provedbom je započeo 15. listopada 2020. i trajati će do 15. listopada 2022. godine.

Kontakt osoba (voditeljica projekta): Nada Matić

E-mail: infomaticaumirovljenikatrnje@gmail.com

Link: Europski strukturni i investicijski fondoviEuropski socijalni fond

X