JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

tra 6, 2024

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024. godine), te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Dobro je činiti dobro“, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0501 potpisan dana 22.3.2024. godine, sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti  ljudski potencijali 2021.-2027. u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga Zaželi-prevencija institucionalizacije broj poziva SF. 3.4.11.01 Matica umirovljenika Trnje raspisuje

JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Dobro je činiti dobro“ – SF. 3.4.11.01.0501

te poziva zainteresirane osobe s područja Grada Zagreba (Trnje), da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti projekta „Zaželi-prevencija institucionalizacije“ Dobro je činiti dobro za radno mjesto:

Radnik/ca za pomoć u kući za pružanje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

Cilj projekta je zapošljavanje žena i muškaraca u periodu od 34 mjeseca koji će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im pomoć u dostavi namirnica i pripremi obroka, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora krajnjih korisnika, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), te pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovor i druženja, te drugim društvenim aktivnostima.

Mjesto rada: Grad Petrinja i okolna pripadajuća naselja

Vrsta zaposlenja: na određeno, 34 mjeseca

Radno vrijeme: puno radno vrijeme od 8 sati

Način rada: smjena – prijepodne

Smještaj i hrana: nema

Prijevoz: djelomično

Probni rok: 3 mjeseca

Natječaj vrijedi: od 02.04.2024. do 22.04.2024.

Razina obrazovanja:

 • osnovna škola, niži razredi
 • završena osnovna škola
 • srednja škola, 3 godine
 • srednja škola, 4 godine

Radno iskustvo: prednost, ali ne i uvjet

Očekivani početak rada: 15.05.2024.

Broj radnih mjesta: 25

Opis posla:

 • Pružanje usluge potpore i podrške osobama starijima od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom
 • Organiziranje prehrane
 • Obavljanje kućanskih poslova
 • Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
 • Preuzimanje i podjela higijenskih paketa korisnicima
 • Vođenje evidencije pruženih usluga

Prednost: iskustvo rada na sličnim poslovima

Od kandidata se očekuje: odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost u izvršavanju poslova, otvorenost, poštovanje različitosti, fleksibilnost, dosljednost, osjetljivost prema ranjivim skupinama, emocionalna stabilnosti i motiviranost.

Potrebna dokumentacija za prijavu na natječaj:

1- Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave na Javni poziv (na propisanom obrascu 1. objavljenom uz Javni poziv)

2- Životopis (uz obavezan kontakt broja telefona/mobitela ili email adresu)

3- Preslika važeće osobne iskaznice ili domovnice

4- Dokaz o završenom stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe – ako je primjenjivo, za osobe bez završenog osnovnoškolskog obrazovanja izjava kandidata/inje da nema završenu osnovnu školu)

5-elektronički zapis o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a

6-Vlastoručno potpisana izjava o suglasnosti za obradu podataka u svrhu zapošljavanja (na propisanom obrascu 2. objavljenom uz Javni poziv)

Način i rok prijave:

Krajnji rok za prijavu je 22.04.2024. do 15 sati.

Način prijave na natječaj je jedan do dva (2) navedena načina:

e-mailom ili poštom

 • Putem e-maila: prijave sa priloženom natječajnom dokumentacijom se podnose zaključno sa 22. 4. 2024., na e-mail adresu: udruga@banija-danas.hr
 • Poštom, prijave sa priloženom natječajnom dokumentacijom se predaju zaključno sa 22.4.2024. u 15 sati, na adresu:
 • Udruga Banija danas, O. Kučere 29, 44250 Petrinja (za radno mjesto na području Grada Petrinje)

uz obveznu naznaku: „Radnik/ca za pomoć u kući za projekt Dobro je činiti dobro“

Prijave se mogu podnijeti u zatvorenoj koverti, osobnim dolaskom na adresu prostorija udruge Banija Danas, Centar novog života, ul. Sajmište 2/1, „P-42“, Petrinja uz prethodnu najavu na telefon: 099 210 4682.

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon navedenog roka nećemo uvažiti.

Kandidati/kandidatkinje izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor (intervju). Oni kandidati ili kandidatkinje koji nisi pozvani na razgovor bit će o tome obaviješteni e-mailom ili telefonom.

Sve dodatne upute u vezi dostave prijava za zasnivanje radnog odnosa i program Zaželi možete dobiti telefonom ili emailom: udruga@banija-danas.hr I Ljubica 099 210 4682

Prijavom na natječaj prijavitelji/ice su suglasne da udruga Banije danas kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

U privitku:

Obrazac 1: Obrazac prijave na Javni poziv za prijem u radni odnos Preuzmi obrazac prijave

Obrazac 2: Suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja Preuzmi obrazac za suglasnost

 

U Petrinji, 2. 4. 2024.

Udruga Banija Dana

Vježbanje u Domu za starije osobe Trnje u mjesecu veljači

Vježbanje u Domu za starije osobe Trnje u mjesecu veljači

Dragi umirovljenici, veljača počinje, zima još traje i dok čekamo proljeće, Matica umirovljenika Trnje - Zagreb nastavlja  s održavanjem vježbi u kino-dvorani Doma za starije osobe Trnje, Zagreb, Poljička ulica 12. Vježbe vodi predsjednica Udruge gđa. Marijana...

Vježbanje u Domu za starije osobe Trnje

Vježbanje u Domu za starije osobe Trnje

I u siječnju godine nove Matica umirovljenika Trnje - Zagreb organizira vježbanje za umirovljenike, članove Matice umirovljenika Trnje - Zagreb i one koji će to tek postati, u Domu za starije osobe Trnje, Zagreb, Poljička ulica 12. Vježbe se odvijaju u terminu...

X