Javni poziv za iskazivanje interesa uključivanje pripadnika ciljne skupine u projekt „Dobro je činiti dobro“ POZIV Zaželi – prevencija institucionalizacije

tra 6, 2024

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024. godine), te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti  ljudski potencijali 2021.-2027. Kodni broj: SF.3.4.11.01.0501, ,,Dobro je činiti dobro” potpisanog dana 22. ožujka 2024. godine, predsjednica Matice umirovljenika Trnje objavljuje:

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA UKLJUČIVANJE PRIPADNIKA CILJNE SKUPINE U  PROJEKT „Dobro je činiti dobro“  POZIV Zaželi – prevencija institucionalizacije

 Udrugama Matici umirovljenika Trnje i udruzi Banija danas odobren je projekt „Zaželi-prevencije institucionalizacije“. Opći cilj je povećanje socijalne uključenosti i prevencije institucionalizacije ranjivih skupina osiguranjem dugotrajne skrbi. Specifični cilj je pružanje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom. Kroz pružanje usluga potpore i podrške osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina) na području gradova Petrinje i Zagreba pridonosi se njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu, te osiguravaju prava na život u zajednici.

Korisnik bespovratnih sredstava (Prijavitelj): Matica umirovljenika Trnje

Partneri na projektu: Grad Petrinja i udruga Banija danas

Ukupni iznos projekta: 1,275.000,00 EUR

Vrijeme trajanja projekta: 36 mjeseci (22.3.2024.-22.3.2027.)

Broj zaposlenih pružatelja usluga: 25

Trajanje pružanja usluge: 34 mjeseca

Minimalni broj korisnika: 150

Pružanje usluga uključuje: organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba te isporuka paketa kućanskih i higijenskih potrepština.

Pravo na sudjelovanje u projektu imaju isključivo pripadnici ciljne skupine.

CILJNE SKUPINE (I):

OSOBE STARIJE OD 65 GODINA (65 i više godina) –

 •  koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u višečlanom kućanstvu svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine) i čiji mjesečni prihodi:
 • za samačko kućanstvo ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ako HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • za dvočlano kućanstvo ne prelazi iznos 200 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ako HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • za višečlano kućanstvo ne prelazi iznos 300 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ako HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

 

CILJNE SKUPINE (II):

ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18 i više godina)

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju (ali mogu) obje osobe biti   pripadnici ciljne skupine i višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine, i
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, i
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status      njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

 

DOKAZNA DOKUMENTACIJA:

OSOBE STARIJE OD 65 godina (65 i više godina

 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 • Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža (u slučaju dvočlanog i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti za svakog člana kućanstva)
 • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 • popunjen i ovjeren obrazac prijave
 • Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

 

ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM

 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 • Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje 3. ili 4. stupnja težine invaliditeta ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden 3. ili 4. stupanj težine invaliditeta
 • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 • popunjen i ovjeren obrazac prijave
 • Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

 

NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE:

Svi zainteresirani koji ispunjavaju navedene uvjete trebaju dostavit popunjene i potpisane obrasce – „Obrazac prijave za sudjelovanje u projektu“ i „Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva“, kao i dokaznu dokumentaciju:

 • poštom na adresu: Udruga Banija danas, Otona Kučere 29, 44250 Petrinja
 • na email adresu udruge: udruga@banija-danas.hr

Obrazac i izjava mogu se preuzeti na stranicama Udruga (Obrazac i izjava) ili zatražiti da vam se dostave elektroničkim putem na email: udruga@banija-danas.hr

Sva dokumentacija dostavlja se s obveznom naznakom „Javni poziv za iskaz interesa“.

Javni poziv objavljen je na stranicama Prijavitelja i Partnera.

 

Kriterij odabira krajnjih korisnika biti datum i vrijeme zaprimanja prijava. Prijave se zaprimaju od 1. travnja 2024. Javni poziv je otvoren za cijelo vrijeme trajanja projekta, kako bi se zainteresirani korisnici mogli prijaviti i za vrijeme trajanja projekta, te ovisno o mogućnostima, naknadno uključiti u projekt.

Prikupljanje osobnih podataka svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog Javnog poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Javnog  poziva i obrade iskaza interesa, provedbe i kontrole projekta „DOBRO JE ČINITI DOBRO“ SF.3.4.11.01.0501, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem emaila ili telefona:

udruga@banija-danas.hr i mob: 099 210 46 82

U prilogu:

 1. Prijavni obrazac Preuzmi prijavni obrazac
 2. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva i visini mjesečnih prihoda Preuzmi izjavu o članovima
 3. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka Preuzmi izjavu o suglasnosti

Matica umirovljenika Trnje i Udruga Banija danas

JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024. godine), te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Dobro je činiti...

Vježbanje u Domu za starije osobe Trnje u mjesecu veljači

Vježbanje u Domu za starije osobe Trnje u mjesecu veljači

Dragi umirovljenici, veljača počinje, zima još traje i dok čekamo proljeće, Matica umirovljenika Trnje - Zagreb nastavlja  s održavanjem vježbi u kino-dvorani Doma za starije osobe Trnje, Zagreb, Poljička ulica 12. Vježbe vodi predsjednica Udruge gđa. Marijana...

Vježbanje u Domu za starije osobe Trnje

Vježbanje u Domu za starije osobe Trnje

I u siječnju godine nove Matica umirovljenika Trnje - Zagreb organizira vježbanje za umirovljenike, članove Matice umirovljenika Trnje - Zagreb i one koji će to tek postati, u Domu za starije osobe Trnje, Zagreb, Poljička ulica 12. Vježbe se odvijaju u terminu...

X