Matica Umirovljenika Trnje

Zaštita ljudskih prava, suzbijanje i zaštita od diskriminacije prava osoba starije životne dobi na području socijalne djelatnosti, socijalne pomoći i podrške starijim osobama.

CILJEVI

Promicanje, razvitak i unapređenje zakonskih i drugih prava umirovljenika.

 

CILJANE GRUPE

⦁ Osobe starije životne dobi

⦁ Umirovljenici

 

europski-strukturni-investicijski-fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Izradu stranice projekta “Matica umirovljenika Trnje – Zagreb” sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Za više o EU fondovima posjetite web stranicu www.strukturnifondovi.hr 

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Matice umirovljenika Trnje – Zagreb

Aktivnosti

 

$

Usklađivanje, koordiniranje i objedinjavanje rada podružnica-ogranaka i klubova te poticanje solidarnosti i uzajamnosti medu članstvom podružnica-ogranaka i klubova

$

Pronalaženje načina za pribavljanje financijskih sredstava za rad Matice

$

Djelovanje na razvijanju kulturno-zabavnih djelatnosti kod članova i to organiziranjem odmora, oporavka, liječenja, izleta, a po potrebi i ostale aktivnosti u okviru svojih materijalnih mogućnosti u skladu sa posebnim propisima

$

Po potrebi osnivanje Blagajne uzajamne pomoći

$

Rad na dragovoljnom učlanjivanju umirovljenika u Maticu

$

Pružanje pomoći članstvu u okviru svojih mogućnosti kod ostvarivanja prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja

$

Zauzimanje stavova i davanje prijedloga nadležnim institucijama za njihovo rješavanje

$

Organiziranje susreta umirovljenika

Život nije trka,
već putovanje u kojem treba uživati,
na svakom koraku.

JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024. godine), te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Dobro je činiti...

read more
X